HomeHafan

Gregynog Colloquium Online, a free event running 10th June – 11th June.
Stay in touch using the hashtag #Gregynog20.

Wednesday 10th June
Libraries: 10:00 am – 12:00 pm and 1:00 pm – 4:00 pm
programme and videos
BYOD (Bring your own drinks) reception and quiz: 7:00 pm – 8:15 pm

Thursday 11th June
IT 10:00 am – 12:00 pm and 1:00 pm – 3:00 pm
programme and videos

WHELF Logo

HEWIT logo

Colocwiwm Ar-lein Gregynog, digwyddiad rhad ddim gynhelir rhwng y 10fed Mehefin – 11eg Mehefin.
Cadwch mewn cysylltiad gan ddefnyddio’r hashnod #Gregynog20.

Dydd Mercher 10fed Mehefin
Llyfrgelloedd: 10:00 am – 12:00 pm ac 1:00 pm – 4:00 pm
rhaglen a fideos
Dewch â’ch Diodydd Eich Hun (DDEH) chwis: 7:00 pm – 8:15 pm

Dydd Iau 11eg Mehefin
TG: 10:00 am – 12:00 pm ac 1:00 pm – 3:00 pm
rhaglen a fideos

WHELF Logo

HEWIT logo